Kollektion: aftryk

SKE Beschichtungssysteme GmbH

Administrerende direktør: Sönke Keßler

Buchenring 11
21272 Egestorf

Tyskland

Telefon: 04175 / 808 99 – 30
Fax: 04175 / 808 99 – 32

info@ske-beschichtungen.de

Sæde: Egestorf | Registreringsdomstol: Lüneburg, HRB 207039

Bankoplysninger: Sparkasse Harburg-Buxtehude / IBAN DE47 2075 0000 0090 7459 44 / BIC NOLADE21HAM

momsnummer DE 313 508 024

Ansvarsfraskrivelse

Indhold af onlinetilbuddet:

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de oplyste oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, medmindre forfatteren kan bevises at have handlet forsætligt eller groft uagtsomt er til stede. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at bruge dele af
For at ændre, tilføje til eller slette sider eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen. At give oplysningerne på denne hjemmeside skaber ikke et advokat-klient forhold til brugeren. Alle personer, der er nævnt på denne hjemmeside, gør indsigelse mod enhver kommerciel brug eller videregivelse af deres data.

Referencer og links:

Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne hjemmesider ("links"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft i det tilfælde, hvor forfatteren har kendskab til indholdet, og det vil være teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer derfor udtrykkeligt, at på det tidspunkt, hvor linkene blev oprettet, var de tilsvarende linkede sider fri for ulovligt indhold. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design eller indhold af de linkede/forbundne sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, der er blevet ændret efter linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er oprettet på vores egen hjemmeside, såvel som for tredjepartsindlæg i dem, der er oprettet af forfatteren
Gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister. Udbyderen af ​​den side, der henvises til, er alene ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brugen eller ikke-brugen af ​​sådanne oplysninger, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links.

Lov om ophavsret og varemærke:

Forfatteren bestræber sig på at respektere ophavsretten til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som han selv har skabt eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.
Alle mærkenavne og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og de respektive registrerede ejeres ejerskabsrettigheder. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder, bør ikke drages på grundlag af deres blotte omtale! Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatteren, forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.

Data beskyttelse:

Se vores privatlivspolitik her...

Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse:

Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som en del af internettilbuddet, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke helt svarer til den gældende juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.

Billedkredit:

pixabay.com | AkzoNobel | International PC